ΠΟΙΝΤΕΡ ΚΟΥΤΑΒΙΑ

ΔΙΑΤΊΘΕΤΑΙ ΔΎΟ ΑΡΣΕΝΙΚΑ ΚΟΥΤΆΒΙΑ ΤΕΣΣΕΡΑΜΙΣΗ ΜΗΝΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΊΑ ΜΕ ΤΗΛ
6932732696


Όνομα: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΤΙΤΛΟΣΙΔΙΩΤΗΣ
 Τηλέφωνο: 6932732696
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:ΦΕΡΜΑΣ
 Περιοχή: ΝΟΤΙΑ ΕΎΒΟΙΑ