Ρευμα


2 κολάρα με τηλεχειριστήριο καινούργιο σε πολύ καλή τιμή. Πληροφορίες στο 6937317538


Όνομα: ΓΙΑΝΝΗΣ
ΤΙΤΛΟΣΙΔΙΩΤΗΣ
 Τηλέφωνο: 6937317538
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:ΡΕΥΜΑ
 Περιοχή: ΙΩΑΝΝΙΝΑ